Tarieven

VERGOEDINGEN
Onze praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten) lid nr 89.123. Is ingeschreven in het RBCZ-register (REGISTER BEROEPSOEFENAREN CLOMPLEMENTAIRE ZORG), als registertherapeut BCZ; Licentienummer 174222R, en beschikt over een B-licentie. Dat houdt in dat onze consulten/behandelingen geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars. U dient hier voor aanvullend verzekerd te zijn. Kijk voor de precieze vergoeding naar de voorwaarden van de polis. U dient de nota zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar.
TARIEVEN
Eerste consult  |  60 minuten  |  € 70,00

Vervolgconsult  |  30 minuten  |  € 50,00

Betaling uitsluitend à contant. Geen PIN mogelijk.

Praktijk Calis is aangesloten bij:

Praktijk Calis is aangesloten bij de VNT Vereniging van Natuurgeneeskundige Therapeuten
Praktijk Calis is aangesloten bij de RBCZ

ANNULERINGEN

Annulering dient ten minste 24 uur voorafgaande aan de afspraak plaats te vinden. In het geval van niet tijdige annulering zullen wij 100% van de therapiekosten in rekening brengen.

Ingeschreven in het register van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze onder nummer: 15445

 Je hebt een klacht. Wat nu?
Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging VNT, www. vnt-nederland.nl.. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.