Onderzoek in 195 landen toont aan dat kankerverwekkende stoffen in de werkomgeving de laatste decennia een hoge tol hebben geëist. Chinese en Amerikaanse wetenschappers constateren dat aan de hand van gegevens uit de Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study over de periode 1990-2017. Het verband tussen chemische stoffen en kanker is sterker geworden.

In de analyse werden dertien stoffen meegenomen die mogelijk verband houden met gevallen van kanker, ontstaan in relatie tot uitoefening van het beroep. Bekende voorbeelden uit eerdere studies waren longkanker en mesothelioom door blootstelling aan asbest of blaaskanker door benzeen. In deze studie werd naar meer typen kanker gekeken en hun associatie met arseen, asbest, benzeen, beryllium, cadmium, chroom, dieseluitlaatgassen, formaldehyde, nikkel, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, silica, trichloorethyleen en zwavelzuur.

De blootstellingswaarden voor de meeste stoffen namen tussen 1990 en 2017 toe, in het bijzonder de dieseluitlaatgassen (+ 35,6%) en trichloorethyleen (+ 30,3%). Bij asbest was sprake van een daling met 13,8%.

In 2017 was het gecombineerde effect van de dertien stoffen geassocieerd met 319.000 sterfgevallen door kanker en verlies van 6,42 miljoen voor beperking-gecorrigeerde levensjaren (disability-adjusted life years, DALYs). De hoogste risico’s golden voor asbest (71,8%), silica (15,4%) en dieseluitlaatgassen (5,6%).

De soorten kanker die het vaakst optraden, waren kanker aan de luchtpijp, de bronchiën en de longen. Het aantal doden was het hoogste in China, gevolgd door de Verenigde Staten en Japan. Bij DALYs was de volgorde China-VS-India.

Wil je meer weten over onze behandelingen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Praktijk Calis voor een persoonlijk advies.